Over deze e-learning

BVO op 3 niveaus: micro-meso-macro, weergegeven als concentrische ringen
 
Deze e-learning om beleid op te stellen voor de beweegvriendelijke omgeving is in eerste instantie opgesteld voor professionals binnen gemeenten en sportservice-organisaties, en in tweede instantie voor GGD’en, scholen en anderen. Wanneer je met de beweegvriendelijke omgeving aan de slag gaat, is het goed om je te realiseren dat er drie verschillende niveaus zijn:
 
 

Macro-niveau: strategische visie of omgevingsvisie
Het macro-niveau gaat over de missie van een gemeente zoals de gezonde stad, groene stad, Healthy Ageing, Child-Friendly City, etc. De missie, maar ook de omgevingsvisie, dient als paraplu voor al het gemeentelijk beleid rondom de gezonde leefomgeving.

Meso-niveau: beleidsplan en/of kansenkaart
Het meso-niveau gaat over gemeentelijk beleid van de beweegvriendelijke omgeving. Dit kan de volgende elementen bevatten: sport, spelen, bewegen, actief transport, gezonde mobiliteit, het lokaal sportakkoord, het preventieakkoord en zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.

Micro-niveau: actieplan beweeglocatie
Het micro-niveau is het uitvoeringsniveau, dat zijn de concrete uitwerkingen voor het beweegvriendelijk inrichten van een plek of route, denk aan het aanleggen van een pumptrack, speelterrein, beweegtuin of skeelerroute.

De e-learning ‘De negen stappen naar een beweegvriendelijke omgeving’ is gericht op een beweegvriendelijke omgeving op het meso-niveau.

terug verder