2. Roken

Minder roken

Eén van de belangrijkste redenen om aandacht voor roken op het werk te hebben, is de overlast van tabaksrook. Daarnaast is de werkgever bij wet verplicht werknemers een rookvrije werkomgeving aan te bieden.
Kijk op: www.rokeninfo.nl voor meer informatie over wat er van werkgevers verwacht wordt en welke mogelijkheden er zijn voor het rookbeleid op het werk.

Belang

Er zijn diverse redenen om aandacht te hebben voor roken binnen uw organisatie:

  • tabaksrook is kankerverwekkend;
  • sinds 1 januari 2004 hebben werknemers recht op een rookvrije werkplek;
  • per 1 juli 2008 geldt een rookvrije werkplek ook voor medewerkers in de horeca, cultuur-, evenementen en sportsector, zie informatie van de Rijksoverheid over dit onderwerp;
  • werkgevers moeten zorg dragen dat werknemers niet blootgesteld worden aan tabaksrook op het werk.
  • rokers verzuimen gemiddeld 1,5 dag meer dan niet-rokende werknemers. Ondersteuning van stoppen met roken loont dus voor een werkgever.
  • Stoppen met roken is niet makkelijk, maar wel mogelijk. 75% van de rokers wil stoppen. De kans op succes wordt groter als deze rokers hulp bij het stoppen gebruiken. Zonder hulp bij stoppen is 4-7% van de rokers nog steeds gestopt na een jaar. Met hulp stijgt dit percentage naar 7-24%, afhankelijk van de gebruikte hulp. Een combinatie van farmacologische hulp en gedragsmatige ondersteuning geeft de grootste kans op succes.