3. Alcohol

Matig met Alcohol

Drankgebruik voor, op of na het werk veroorzaakt economische schade door verzuim, bedrijfsongevallen, productiefouten, onvoldoende functioneren en een verslechtering van de werksfeer. Uit onderzoek bleek dat 4% van de drinkende beroepsbevolking wel eens alcohol drinkt vlak voor of tijdens het werk. Voldoende reden om aandacht te besteden aan het beperken van alcohol op het werk.
Kijk voor meer informatie over Alcohol op www.alcoholinfo.nl

Belang

Of het nu gaat om drinken op het werk of privé, de gevolgen van (veel) drinken zijn altijd in het werk te merken: (Overmatig) alcoholgebruik kan namelijk zorgen voor:

  • meer ziekteverzuim
  • grotere kans op een ongeval (1 op de 7 bedrijfsongevallen hangt samen met alcoholgebruik voor of tijdens het werk)
  • verminderde productiviteit
  • kwalitatief minder goed werk
  • aantasting van de sfeer.

Het voeren van een Alcoholbeleid kan op korte termijn leiden tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het werk, en een verhoging van de productiviteit. Op lange termijn kan een alcoholbeleid zorgen voor verbetering van de sfeer op de afdeling en de gezondheid van de werknemers. Hierdoor vermindert het ziekteverzuim. (bron: Trimbos; Alcoholinfo.nl)