Sportfolio International

In Nederland vinden veel innovatieve ontwikkelingen in de sport plaats. Internationaal valt het op dat ons land naar populatieomvang gemeten een hoog rendement heeft in termen van medaillespiegels en eindplaatsen op WK’s.

Nederland investeert in de versterking van top- en breedtesport door middel van landelijke onderzoeks- en innovatiesprogramma’s. Deze stimuleren onderzoek en kennisontwikkeling en helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van sport en bewegen op alle niveaus. Deze ontwikkelingen leiden tot sterke producten, kennis en expertise en professionals.

Zowel in de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen (NWO, 2016) als in de Kennis- en Innovatieagenda Sport 2015-2020 (Sportinnovator, 2015) worden de internationale sportambities van Nederland onderstreept.

Video: interview met Steve Haake, Sheffield Hallam University, keynote spreker op congres Science and Engineering Conference on Sports Innovations  d.d. 8 april 2016 over de voortvarende ontwikkelingen in Nederland op gebied van toegepaste techniek en kennis voor de sport.

Online-etalage

Kenniscentrum Sport & Bewegen verzamelt in samenwerking met partners en in nauw contact met het ministerie van VWS ‘exporteerbare’ producten, kennis en expertise. Welke sportaanpak kan ook internationaal worden toegepast; welke sportinnovatie heeft internationale potentie; welk Nederlands sportonderzoek heeft voor het buitenland betekenis?

Van online etalage naar Sportfolio magazine

Wat heeft Nederland Sportland in huis? Met het Sportfolio Magazine in de hand kun je het antwoord op die vraag gemakkelijker geven. Het magazine wordt ingezet bij bezoeken vanuit het buitenland aan Nederlandse ministeries, NOC*NSF, universiteiten, Kenniscentrum Sport & Bewegen en andere sportorganisaties. Of het gaat mee met economische missies waarin sport is geïntegreerd.

Cover Sportfolio magazine - January 2021

Dit magazine wordt samengesteld door Kenniscentrum Sport & Bewegen, in samenwerking met het ministerie van VWS. Gemiddeld twee keer per jaar verschijnt een nieuwe editie die inspeelt op actuele economische missies. Alleen projecten die al in de online etalage staan, maken kans om opgenomen te worden in dit magazine.

Download het Sportfolio Magazine (PDF).

Wil je zelf een opvallende Nederlandse sportaanpak onder de aandacht brengen? Dat kan: vul het formulier in en wij nemen nieuwe bijdragen graag op in de online etalage*.