Nut en noodzaak van bewegen voor motorische ontwikkeling

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. De Gezondheidsraad (2017) benadrukt dat het er bij jonge kinderen vooral om gaat dat zij gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren. 

De basis voor een goede motorische ontwikkeling start vanaf de geboorte en het stimuleren van de motoriek is al vanaf het prille begin belangrijk. Bij motorische ontwikkeling onderscheiden we de grove en de fijne motoriek: 

  • Fijne motoriek omvat de kleinere bewegingen en handmotoriek zoals schrijven, tekenen of knutselen
  • Grove motoriek omvat de grote bewegingen zoals rollen, kruipen, lopen, zwaaien en springen. Deze grove motoriek staat centraal tijdens deze Mini-learning.

Bewegen heeft daarnaast ook een positieve invloed op de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Sociale ontwikkeling draait om de sociaal-emotionele ontwikkeling: kinderen leren samenleven met anderen en ze leren omgaan met andermans gevoelens. Denk aan het omgaan met regels, conflicten en impulscontrole.  Bij cognitieve ontwikkeling gaat het om de verstandelijke ontwikkeling: het verwerven, verwerken, opslaan en vervolgens toepassen van kennis. Voorbeelden zijn concentratie, (non)verbale communicatie en zintuigelijke ontwikkeling.

Dit zijn slechts een aantal effecten van bewegen op de ontwikkeling van kinderen, er zijn er nog veel meer. Je kunt je voorstellen dat inzetten op veel bewegen en spelen wordt beloond in de ontwikkeling van kinderen. En daar kan jij een belangrijke rol in spelen! 

 

Beweegrichtlijnen voor kinderen?

De beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad adviseren hoeveel en welk type beweging nodig is voor een goede gezondheid voor iedereen vanaf 4 jaar. Op basis van wetenschappelijk onderzoek adviseert de Gezondheidsraad om kinderen jonger dan 4 jaar regelmatig te laten bewegen en zo min mogelijk te beperken in hun beweeggedrag.

Langdurig stilzitten, bijvoorbeeld door veel beeldschermtijd of vastzitten in een (wip)stoeltje, wordt afgeraden. Soms is dat natuurlijk nodig, bijvoorbeeld tijdens het eten, maar het is goed om het zoveel mogelijk te beperken. Hoe vaak zet jij kinderen langer dan noodzakelijk vast? Denk er voor jezelf even over na.

Tot er meer wetenschappelijk bekend is, adviseert de Gezondheidsraad voor kinderen jonger dan 4 jaar de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uit 2019 te gebruiken. Lees hier meer hoeveel bewegen wordt geadviseerd voor baby’s, dreumesen en peuters.

 

terug verder