Motorische ontwikkeling 0-4 jarigen

Kinderen willen vanuit zichzelf graag bewegen. We weten nu dat voldoende bewegen belangrijk is voor hun gezondheid. Bovendien ontwikkelen kinderen door veel en gevarieerd te bewegen hun motorische vaardigheden en daar hebben ze hun leven lang profijt van. Motoriek draait om ‘het vermogen om te bewegen’. Motorisch vaardige kinderen beheersen de motorische basisvaardigheden.

Veel bewegen in een uitdagende en gevarieerde omgeving en de basisvaardigheden van bewegen eigen maken is essentieel. Denk hierbij aan: balanceren, landen, rennen en springen, gooien en vangen. Actieve kinderen doen deze vaardigheden spelenderwijs op. Het begint al in de babyfase: iets vastpakken en naar de mond brengen, rollen, kruipen, gaan lopen en allerlei bewegingen uitproberen. In deel 2 van de Mini-learning zoomen we verder in op de basisvaardigheden.

In dit hoofdstuk behandelen we de volgende onderdelen:
    • Nut en noodzaak van bewegen voor de motorische ontwikkeling
    • Wat is motorische ontwikkeling en waarom is het belangrijk?
    • Hoe ontwikkelen kinderen zich motorisch?
    • Kinderen met een motorische achterstand
terug verder