Motorische ontwikkeling 0-4 jarigen

Kinderen willen vanuit zichzelf graag bewegen. Door veel en gevarieerd te bewegen ontwikkelen ze motorische vaardigheden en daar hebben ze hun leven lang profijt van. Motoriek draait om ‘het vermogen om te bewegen’. Motorisch vaardig zijn betekent dat ze fundamentele bewegingsvaardigheden beheersen. Veel bewegen in een uitdagende en gevarieerde omgeving en de grondvormen van bewegen eigen maken is essentieel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: balanceren en landen, rennen en springen, gooien en vangen. Actieve kinderen doen deze vaardigheden spelenderwijs op. Het begint al in de babyfase: iets vastpakken en naar de mond brengen, rollen, kruipen, gaan lopen en allerlei bewegingen uitproberen.

In dit hoofdstuk behandelen we de volgende onderdelen:
    • Nut en noodzaak van bewegen voor de motorische ontwikkeling
    • Wat is motorische ontwikkeling en waarom is het belangrijk?
    • Hoe ontwikkelen kinderen zich motorisch?
terug verder