Kennis & Inspiratie

Hoe start je vanuit je eigen rol en functie als je bewoners wilt activeren of als je bewegen en beweegstimulering onder de aandacht wilt brengen bij collega’s, bewoners, familie en mantelzorgers? Wat heb je daarvoor nodig of wat kun je inzetten om anderen te informeren en motiveren om ook aan de slag te gaan? Zien bewegen doet bewegen is wat voor veel mensen werkt. Op de pagina Inspiratie vind je filmpjes waarin professionals laten zien hoe zij dit hebben opgepakt.

 

Het belang & effect van bewegen

Ouderen die in een zorginstelling wonen bewegen veel te weinig, blijkt uit onderzoek van kennisinstituut TNO. Dat is jammer, want het is juist goed voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. Bewegen levert vooral voor inactieve ouderen de meeste gezondheidswinst op.

Bewegen heeft in het algemeen veel voordelen, maar is vooral bij ouderen goed voor de gezondheid en zelfredzaamheid. Daarnaast vertraagt regelmatig bewegen het verouderingsproces en kan het ook bijdragen aan een minder grote zorgvraag en lagere zorgkosten. Lees hier meer over op de pagina Kennis over bewegen.

 

Je hebt bewegen… en bewegen

Bewegen voor ouderen, woonachtig in een woonzorginstelling (of aanleunend), is op verschillende manieren mogelijk. Mede ingegeven door de mogelijkheden op lichamelijk en psychisch vlak. Het is ook belangrijk om te kijken hoe bewegen (meer) ingezet kan worden om langer zelfstandig activiteiten in en om het huis te kunnen blijven doen. Of misschien weer meer dingen te (kunnen) gaan doen! Hoe bewegen ingezet wordt kan dus een grote invloed hebben op kwaliteit -en dus ook – plezier van leven. Op de pagina Vormen van bewegen lees je hier meer over.

 

Beweegtips in de dagelijkse zorg

Meer bewegen en activering begint dichtbij. Als verzorgende, als AB-er, als vrijwilliger ben je de belangrijkste factor om bewoners in beweging te krijgen. En dat kan met kleine stapjes. In dit document staan heel veel tips om direct mee te starten. Kies die tips die het beste bij je passen, probeer ze en zorg dat deze beweegtips je eigen worden. Hang tips op om andere te stimuleren. Jij maakt het verschil! Lees meer tips op de pagina Beweegtips

 

Posters beweegtips

 

Bewegen in het zorgleefplan

Bewegen is niet altijd vanzelfsprekend. Natuurlijk kost bewegen vaak ook moeite. Zeker voor verpleeghuisbewoners die veel gezondheidsproblemen ondervinden en voor een groot deel van de tijd op bed en (rol)stoel aangewezen zijn. Daarom is het zaak dat aandacht voor bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks leven van cliënten in een zorgorganisatie.

Daar gaat de module bewegingsgerichte zorg over: bewegen als geïntegreerd onderdeel van ieders dagelijkse doen en laten – van de dagbesteding, van de huishoudelijke zaken en van de lichamelijke verzorging.

Deze module heeft als doel om alle medewerkers in de zorg een hulpmiddel te bieden bij het leveren van bewegingsgerichte zorg. Verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, managers en leidinggevenden vervullen dikwijls een sleutelrol bij het ontwikkelen van bewegingsgerichte zorg, maar letterlijk iedereen die bij de zorg betrokken is, is nodig om hierin succesvol te kunnen zijn – inclusief de cliënt zelf en zijn sociale netwerk.