Van doel naar actie

Met dit instrument ga je aan de slag om doelen concreet uit te werken in acties en stappen die helpen om je resultaten te behalen. Resultaten die bijdragen dat je je hoofddoel, meer bewegen in de ouderenzorg voor elkaar krijgt. Het instrument is niet in beton gegoten. Verander, voeg toe, afhankelijk wat het beste bij jullie proces en situatie past. Je kunt het instrument als Word-document downloaden .

 

Uitgangspunt:
Samen met je werkgroep, afdeling of team heb je een stip op de horizon (einddoel) vastgesteld.

Als voorbeeld einddoel: Bewegingsgerichte zorg op de hele afdeling

Nu wil je met elkaar stappen zetten om dit in de praktijk voor elkaar te krijgen. Je hebt altijd meerdere resultaten (subdoelen) nodig om je einddoel te halen.

Als voorbeeld: 

  • resultaat 1: Meer bewegen in de huiskamer door inzet beweegbox
  • resultaat 2: Scholing hoe bewegingsgerichte zorg toepassen
  • resultaat 3: Module bewegingsgerichte zorg opnemen in zorgleefplan

 

Elk resultaat wordt uitgewerkt in een plan van aanpak, waarin je de nodige acties opneemt, inplant, inzichtelijk maakt en een inschatting maakt welk budget (uren en euro’s) je daarvoor nodig hebt. Zorg dat elk resultaat wordt uitgewerkt door 2 of 3 collega’s. Hierdoor blijft het behapbaar, overzichtelijk en tastbaar (op korte termijn).

Als voorbeeld: Resultaat 1: Meer bewegen in de huiskamer door inzet beweegbox

  • actie 1: Inventarisatie aanwezige materialen, incl. wensen en behoeften
  • actie 2: Voorstel inhoud beweegbox met kostenplaatje (in overleg keuze maken)
  • actie 3: Definitief vaststellen beweegbox, offerte opvragen

 

Zelf aan de slag

Zet je Plan van aanpak op papier. Dat kan in allerlei vormen. Belangrijk is dat het overzichtelijk blijft, helder is in de stappen, wie wanneer wat gaat doen of klaar moet hebben en zeker ook met welk budget. Met dit (Word)document kun je op een overzichtelijke manier je eigen plan van aanpak uit te werken.

 

Gebruik instrument

Gebruik per resultaat 1 pagina/tabel. De acties die je nodig hebt om dit resultaat te bereiken beschrijf je in de tabel. Per actie gebruik je 1 regel. Voeg informatie toe: wie de actie gaat uitvoeren (kan met meerdere mensen), of er budget voor is en voor wanneer de actie uitgevoerd moet zijn. Alle acties zijn stapjes om het resultaat te behalen.

Wat moet je doen als de planning of acties anders verlopen dan gepland? Wijzig je planning en/of acties. Bespreek het in de werkgroep of met je collega wat je het beste kunt doen. Actie aanpassen of planning ruimer maken of extra mensen inzetten om het haalbaar te maken.

 

Kennis & inspiratie nodig?

In het instrument Kennis&Inspiratie vind je o.a.

  • kennis over het effecten van bewegen op ouderen
  • welke vormen van bewegen je in kunt zetten bij de wensen en mogelijkheden van ouderen
  • tips hoe bewegen in jouw dagelijkse handelen toe te passen
  • inspirerende filmpjes die deze bovenstaande thema’s in beeld brengen.

Kijk, lees, laat je inspireren en deel het met je collega’s zodat zij ook zien welke mogelijkheden er zijn.

 

Resultaat behaald?

Zijn alle acties afgehandeld en het resultaat behaald? Goed bezig! Zorg ook dat je successen met elkaar viert en deelt met andere collega, en waar mogelijk met familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Meer informatie hierover vind je in het instrument communicatie.

Na het behalen van het resultaat is het tijd om terug te kijken op het proces, op de samenwerking en verder te kijken naar de toekomst. Dat doe je bijvoorbeeld via het instrument de tijdlijn.

Dit instrument is ook opgenomen in het Stappenplan Preventief bewegen in de ouderenzorg