Breng in beeld

Dit instrument heeft als doel om in een werksessie met verschillende collega’s het volgende op het gebied van bewegen in kaart te brengen:

 • Wat doe je al (wat is er al) aan beweegactiviteiten?
 • Wat zou je graag willen?
 • Wat heb je daarvoor nodig?

Of je nu groot (hele zorginstelling) of klein (afdeling of team) start. In de beginfase is het van belang om een brede groep professionals te betrekken. Het helpt om in beeld te brengen wat er al gebeurt als het gaat om bewegen, waar ambities liggen en wat er nodig is om je ambities te bereiken. 

 

Wie nodig je uit voor deze werkvorm?

Als het even kan, zorg voor collega’s uit verschillende taakgebieden (zorgmedewerker, AB-er, fysio, beleidsmedewerker). Hierdoor krijg je vanuit een breed kader een beeld over wie wat doet met bewegen. Door verschillende professionals te betrekken start je eigenlijk al direct met kennis delen over de (on)mogelijkheden van bewegen en activeren van bewoners. Betrek in ieder geval collega’s die enthousiast zijn over bewegen, zij zorgen voor de juiste dynamiek in de groep. Denk hierbij aan:  verzorgende, de EVV’er, paramedische collega’s, indien aanwezig afdelingshoofd/-manager en een beleidsmedewerker. Gebruik een flip-over (groot vel) met een grote Y hier op. Zie de afbeelding hieronder.

Hoe aan de slag:
Je start met vraag 1: Wat doe je al?
Elke professional schrijft op een post-it (1 activiteit per post-it) wat hij/zij doet aan bewegen. Dit kan zijn van het organiseren van een beweegactiviteit, het stimuleren/activeren van meer zelf doen, huishoudelijke klusjes uitdelen, tot het uitnodigen om samen de tafel te dekken.

Iedereen plakt de post-its op het bovenste deel van de flip-over. Geef mensen de tijd om hierover na te denken, het op te schrijven, op te hangen, te lezen van anderen en tijd om nog iets in te vullen. Werk je plenair, dan kun je de antwoorden met de groep doorlopen. Cluster direct wanneer antwoorden hetzelfde zijn (dit schoont het totaalbeeld op). Herhaal dit met vraag 2 en 3.

 

Stap over naar vraag 2: Wat zou je graag willen?
Wat zou je graag naar toe willen, wat is je doel? Wil je meer activiteitenaanbod of zie je graag dat de bewoner, door meer te bewegen, meer eigen regie behoudt? Wat zou je graag willen bereiken met bewegen, wat is je ambitie of je droom?
Belangrijk is dat je bij het beantwoorden van deze vraag je je niet geremd hoeft te voelen door geld of tijd (dat komt later aan de orde).  Wanneer alle post-its zijn opgeplakt cluster de antwoorden te voor een goed overzicht. Bespreek wat er uit is gekomen.

 

Doe hetzelfde met vraag 3: Wat heb je nodig?
Wat heb je nodig om je droom te realiseren. Heb je kennis nodig, materialen, denk ook aan samenwerking met externen, die je kunt inzetten om je droom waar te maken. En vergeet niet dat je intern ook veel expertise hebt. Pas op dat je niet verzandt in de termen ‘tijd’ en/of ‘geld’. Bespreek & cluster de antwoorden.

 

Hoe verder, maak keuzes:
Als eerste kan het zo zijn dat deze werkvorm al een hoop energie & inspiratie geeft. De ervaring leert dat kennis delen andere collega’s inspireert om meer bewegen toe te passen in hun werk. Dit kan natuurlijk al een mooie uitkomst zijn waarmee collega’s direct aan de slag kunnen. Dit kan wellicht voor dit moment genoeg zijn om verder mee aan de slag te gaan. Wil je meer, ga dan verder met keuzes maken.

 

Keuzes maken:

Op de flip-over staat wellicht veel informatie. De kunst is nu: keuzes maken. Waar liggen prioriteiten? Wat is op korte termijn haalbaar en wat heeft meer tijd (of geld) nodig. Maak een overzicht in:

 • Welke doelen zijn op korte termijn haalbaar en makkelijk toepasbaar? Met kleine stapjes kun je al heel wat beweging op gang brengen. Zet deze bovenaan je actielijst. Ook kan een ieder voor zich een persoonlijk doel stellen om in de komende weken aan te werken.
 • Maak daarna een (top 3) prioriteitenlijst met doelen die meer tijd kosten. Weeg hierin af:
  – wie wordt de trekker van dit doel?
  – wie werkt hier aan mee?
  – zijn er middelen om het doel mogelijk te maken? Financiering regelen kost tijd!
  Het instrument van doel naar actie kan je hierbij helpen.

Wij hopen dat dit instrument je ondersteunt bij het samen aan de slag gaan met meer bewegen en activering op de werkvloer.