SpeelScan

Doel

Voor het bepalen van de benutting van speelplekken.

Korte omschrijving

Aan de hand van een vragenlijst op verschillende onderwerpen wordt de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht. De scan geeft daarmee inzicht in welke plekken goed en welke niet of nauwelijks gebruikt worden en hoe de gebruikswaarde daarvan verbeterd zou kunnen worden. Met dit instrument hebben gemeenten de mogelijkheid na te gaan of hun speelplekken optimaal en zoals beoogd gebruikt worden. Op basis daarvan kunnen ze hun speelruimtebudget zo optimaal mogelijk inzetten en gegronde keuzes maken ten aanzien van behoud, verbetering of sanering. Hiermee hebben zij de mogelijkheid het buitenspelen meer gericht en efficiënter te bevorderen.