Sport en bewegen heeft maatschappelijke waarde. Het maakt gezond en gelukkig, dat staat niet ter discussie. Maar hóe gezond en hóe gelukkig? En weegt het op tegen de investeringen die we ervoor doen? Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft onderzoeksbureau Rebel en Mulier Instituut gevraagd de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen voor elke gemeente in Nederland zo goed mogelijk te berekenen. Dit noemen we het Social Return On Investment (SROI).

Dit is het registratieformulier voor het SROI Dashboard Premium. (€ 750,- ex btw)
Daarmee profiteer je bovenop alle basisfunctionaliteiten ook van:

  • Uitkomsten afzetten tegen een groep gemeenten die dezelfde sociaaleconomische kenmerken heeft
  • Een verdiepend gesprek met een specialist van Kenniscentrum Sport & Bewegen, waarin:
    • Duiding wordt gegeven aan de cijfers
    • Inzichtelijk wordt gemaakt om welke peer group gemeenten het gaat
    • Doorgepraat kan worden over mogelijke vervolgstappen

Vul het registratieformulier in en ga akkoord met de voorwaarden om toegang te krijgen tot het Premium SROI Dashboard. Er volgt binnen enkele weken een factuur.

Registratie SROI Dashboard Premium

Factuuradres

Als gevolg van uw productregistratie ontvangt u op het aangegeven factuuradres een factuur van EUR 750.00 exclusief BTW voor het gebruik van het SROI Premium product. Op deze factur is een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum van toepassing. Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan, behoudt het Kenniscentrum Sport & Bewegen zicht het recht voor de toegang tot het digitale product te beeindigen.

Door u te registeren aanvaardt u de Disclaimer die van toepassing is het digitale product.

Meer informatie over uw rechten en de verwerking van uw persoonsgegevens door Kenniscentrum Sport & Bewegen vindt u in onze Privacyverklaring