Trendspotter: sport en bewegen

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van sportbeleid? Welke maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden dit beleid? En welke trends zijn er zichtbaar bij sporters? Onderstaand interactieve netwerkmodel geeft inzicht in deze vragen. Per thema (cirkel) is kort de trend geschetst met een toelichting en bronvermelding.

Dit overzicht bevat informatie over trends bij sporters (groene cirkels), maatschappelijke trends (rood/oranje/gele cirkels) en beleidsmatige trends (blauwe cirkels) en de onderlinge samenhang. Wanneer één thema/cirkel aangeklikt wordt, lichten de thema’s die daar mee samenhangen op. Bij de blauwe (beleidsmatige) cirkels is bovendien met een lijn aangegeven welke beleidstrends samenhangen.

Legenda

Groen Blauw Rood Oranje Geel
Trends sporters Trends sportbeleid Maatschappelijke trends: gezondheid Maatschappelijke trends: sociaal Maatschappelijke trends: economisch

Opstellen en/of herzien van Sport- en beweegbeleid n.a.v. nieuwe trends?

Als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en coördineren van het sport- en beweegbeleid heeft Kenniscentrum Sport de beleidswijzer geschreven. Download de nieuwe beleidswijzer Sport en Bewegen of lees het artikel Beleidswijzer Sport en Bewegen voor vormgeven sport- en beweegbeleid.