Vitale clubs voor sport en samenleving

Doel

Voor beleidsmakers en clubbestuurders is het belangrijk om te weten hoe krachtig sportverenigingen of sportclubs zijn. Hoe krachtig een sportvereniging is hangt af van de mate waarin een vereniging inspeelt op verandering, veerkracht toont en tegemoet komt aan de actuele maatschappelijke verwachtingen.

Uitleg

In een onderzoek eind jaren negentig werd vitalisering opgevat als ‘het zich aan kunnen passen c.q. inspelen op maatschappelijke veranderingen en veranderingen in sportbeleving van leden’ (Anthonissen & Boessenkool, 1998). Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen waarmee verenigingen worden geconfronteerd ontstaan spanningsvelden.

Voorbeelden van spanningsvelden die worden genoemd in het onderzoek zijn vrijblijvend lidmaatschap versus het doen van kaderactiviteiten, prestatiegerichtheid versus recreatief sporten, besturen via formele besluitvorming versus informele afspraken en de balans tussen inkomsten en uitgaven. Vitalisering is het (leren) omgaan met verschillende spanningsvelden om de sportieve activiteiten te kunnen blijven organiseren door leden en bestuurders (Anthonissen & Boessenkool, 1998). Vaak worden verenigingen pas vitaal genoemd als ze in staat moeten worden geacht maatschappelijke taken te vervullen naast hun rol als sportaanbieder.

In de Kennisbank Sport en Bewegen vind je de digitale versie van het boek ‘vitale club voor sport en samenleving’ (Lucassen en Kalmthout, 2015). In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de manier waarop gemeenten bezig zijn met de vitaliteit van sportverenigingen.

Bron:

  • Lucassen, J.M.H., & Kalmthout, J. van (2015). Vitale clubs voor sport en samenleving: kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.
  • Anthonissen, A. & Boessenkool, J. (1998). Betekenissen van besturen: variaties in bestuurlijk handelen in amateursportorganisaties. Utrecht: ISOR

 

Terug naar:

4. Onderbouwing en legitimering | Sportaanbieders

Niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten via dit contactformulier op kenniscentrumsportenbewegen.nl, en selecteer als onderwerp ‘Monitoring en Evaluatie’.