Handboek Nijmegen toegankelijk

In 2016 stelde de gemeente Nijmegen een heldere ambitie: de buitenruimte moet over 10 jaar toegankelijk zijn voor iedereen, met en zonder fysieke beperking. De gemeente ontwikkelde hiervoor een handboek, dat normen stelt voor de inrichting van onder meer straten en pleinen.

In het handboek vind je beschreven (en met duidelijke foto’s geïllustreerd) welke richtlijnen en normen de gemeente Nijmegen gebruikt om voetpaden, trottoir, voetgangersoversteeklocaties, fietspaden, pleinen, parken, trappen, hellingen, straatmeubilair, parkeerplaatsen en bushalte zo toegankelijk mogelijk te maken voor zeer diverse groepen gebruikers.

Download het Handboek Nijmegen toegankelijk
Voor wie?

Het handboek is gemaakt voor medewerkers van de gemeente die een functie hebben die te maken heeft met de openbare ruimte van de stad. Ontwerpers betrokken bij het maken van bestemmingsplannen en wijkprojecten, projectleiders bij bouwprojecten in de stad, medewerkers betrokken bij de uitvoering van wegen straten en pleinen, enzovoorts.

“We willen een samenleving waaraan iedereen zo veel mogelijk kan deelnemen. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is een toegankelijke openbare ruimte zelfs vaak een voorwaarde om zelfstandig te kunnen functioneren.” Uit: Handboek Nijmegen toegankelijk


Werken met kwaliteitsniveaus

Voor het toegankelijkheidsbeleid gebruikt de gemeente drie niveaus: basis, hoog en laag.

  • De basiskwaliteit geldt voor de hele stad. Overal moet de inrichting van de openbare ruimte zo zijn dat mensen met een functiebeperking ervan gebruik kunnen maken. Woonwijken, buurtparken, pleinen, voetpaden en trottoirs vallen onder de basiskwaliteit.
  • Het hoge kwaliteitsniveau heeft extra normen voor toegankelijkheid. De hele binnenstad heeft bijvoorbeeld een hoog niveau gekregen. Daar komen veel bezoekers en wil de gemeente het goed geregeld hebben. Het gaat bijvoorbeeld om extra aanpassingen bij oversteeklocaties, bredere looproutes en meer bankjes voor extra rustmogelijkheden. Dit niveau geldt ook bij winkelcentra, ziekenhuizen, theaters en wijkcentra.
  • Er zijn ook gebieden met een laag niveau, vooral ecologische gebieden. Daar wordt bijvoorbeeld geen wegverharding aangebracht. Vaak zijn deze gebieden ook geen eigendom van de gemeente.

“In Nijmegen heeft 1 van de 8 volwassenen één of meer lichamelijke beperkingen. Dat betekent dat zeker 18.000 inwoners geregeld belemmeringen ondervinden, wanneer zij zich buiten verplaatsen.” Uit: Handboek Nijmegen toegankelijk