Tips

Tips en aanbevelingen op basis van gesprekken met eigenaren en beheerders van de openbare ruimte:

Brede betrokkenheid

Het realiseren van een aantrekkelijke en inclusieve beweegvriendelijke omgeving gebeurt idealiter niet vanachter de tekentafel. Betrek bevolking, ervaringsdeskundigen, uitvoerders, sportorganisaties, overheden en terreinbeheerders bij de (inrichtings)plannen.


Bied een platform voor kennisdeling

Onder beleidsmakers, beheerders en andere belanghebbenden is behoefte aan kennisdeling. De provincie zou hiervoor een platform kunnen bieden waar kennis over belangrijke bevolkingsgroepen, reeds bestaande (goede) initiatieven en de financiering van inclusieve voorzieningen een plek krijgt.


Zet de vijf B’s in

Ondanks de hoge tevredenheid dragen gebruikers veel verbetermogelijkheden voor de voorzieningen aan. Deze zijn (naast het belang van veiligheid) samen te vatten onder de vijf B’s van wat we ook wel ‘destinatiemarketing’ noemen: beschikbaarheid, beleving, bereikbaarheid, betaalbaarheid en bekendheid.


Pas een doelgroepenbenadering toe

Bij destinatiemarketing wordt gewerkt met doelgroepen. We adviseren daarom om profielen te ontwikkelen voor elk van de onderscheiden doelgroepen. Het gaat om een concrete vertaalslag van de resultaten uit dit onderzoek.


Regie op regionale samenwerking

Voor het realiseren van een inclusieve beweegvriendelijke omgeving is het niet haalbaar om iedereen op elke plek te willen faciliteren. Het is daarom raadzaam om in te zetten op een regionale samenwerking, met regie van de provincie. Op deze manier is het wellicht ook gemakkelijker om vrije tijd als integraal onderdeel mee bij ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor er ‘koppelkansen’ kunnen worden benut.


Ontwikkel een provinciale visie

Inclusiviteit is een belangrijk thema en speelt bij beleidsmakers en beheerders een steeds grotere rol, zo blijkt uit de klankbordbijeenkomsten. Er is behoefte aan een visie op provinciaal niveau. Dit onderzoek vormt hiervoor een mooie basis.