Realisatie en beheer

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 85% van de gemeentelijke uitgaven aan sport gerelateerd is aan sportaccommodaties (Hoekman en Van den Dool, 2015). In dit hoofdstuk zetten we op hoofdlijnen uiteen hoe een gemeente de financiering van de realisatie van sportaccommodaties vorm kan geven en op welke wijze ze het beheer ervan kan invullen.