Interpretatie en analyse van de BVO score

Wat u met de resultaten van de BVO-scan wilt doen, is afhankelijk van het doel waarvoor u heeft gekozen. Gaat het om een snelle inventarisatie, inzicht in verbeterpunten, een diepgaande analyse, of wilt u het thema ‘beweegvriendelijke omgeving’ agenderen, zoals aangegeven in de instructie.

 • Ieder antwoord op een stelling levert 1 (geheel mee oneens) tot 7 (geheel mee eens) punten op.
 • Daarnaast is het mogelijk om op een stelling te antwoorden met ‘onbekend’ dat levert geen punten, maar wel een belangrijk inzicht op.
 • Hoe vaker ‘onbekend’ (niets invullen) is ingevuld, hoe minder betrouwbaar en volledig de BVO score is.
 • Over de met ‘onbekend’ ingevulde stellingen kan de scan dus geen uitspraken doen, behalve signaleren dat op bepaalde onderdelen kennis of feiten ontbreken.

De BVO-scan 2.1 berekent zelf een gemiddelde score! De gemiddelde score per onderdeel wordt zichtbaar in tabblad “BVO-scan 2.1”. Tevens worden de gemiddelden zichtbaar in het tabblad ‘grafiek’ van de onderdelen: Hardware, Software, Orgware, Wandelen, fietsen, Spelen & actief bewegen en Sport .

voorbeeld resultaten bvo-score in staafdiagram

De gemiddelde score is een maat voor de beweegvriendelijkheid van de wijk. Maar het is ook goed om te kijken bij welke vragen er grote verschillen zijn in cijfers (verschil hoogste en laagste score). Dit zijn dus mooie items om over in discussie te gaan.

Analyse van de BVO-scan resultaten

Natuurlijk zijn hoge gemiddelden in de BVO-scan een mooi resultaat; het betekent dat betrokkenen tevreden en positief zijn over de beweegvriendelijkheid van de wijk. Veel belangrijker dan de score zelf, is echter wat er vervolgens met deze uitkomsten wordt gedaan. Wat valt er van de resultaten te leren?

Analyseer en bediscussieer de scores op de subtotalen per onderdeel (visie, beleid en samenwerking – wandelen – fietsen – spelen en actief bewegen – sport) en op de afzonderlijke stellingen. Grofweg kunnen de stellingen in vijf categorieën worden verdeeld:

 1. Stellingen waarbij niets is ingevuld: Het gaat hier om aspecten in de beweegvriendelijke omgeving waarover de betrokkenen geen uitspraak kunnen doen, omdat ze onbekend zijn. De vraag is hier hoe dat komt en welke van deze onderdelen nader onderzoek, uitleg of communicatie behoeven.
 2. Stellingen waaraan (gemiddeld) 1 of 2 punten zijn toegekend: Dit zijn de verbeterpunten waar actie op moet worden ondernomen.
 3. Stellingen waaraan 3, 4 of 5 punten zijn toegekend: Dit zijn de potentiële verbeterpunten. Deze aspecten behoeven in ieder geval aandacht.
 4. Stellingen waaraan (gemiddeld) 6 of 7 punten zijn toegekend. Op deze punten scoort de beweegvriendelijke omgeving sterk. Goed om te weten, maar voor de discussie het minst relevant. Hoogstens kan de vraag worden gesteld hoe deze positieve zaken kunnen worden behouden.
 5. Stellingen, waarop de betrokkenen zeer uiteenlopend hebben geantwoord. Deze stellingen zijn geschikt voor discussie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de ene betrokkene een wijk op bepaalde punten beweegvriendelijker beoordeeld dan de andere. Waar komen deze verschillen vandaan? En wat valt eraan te doen?

Van BVO score naar BVO verbeterpunten

Ten slotte is het belangrijk om samen te bepalen op welke onderdelen van de omgeving ook daadwerkelijk actie geboden is. Met andere woorden:

 • kies in goed overleg een beperkt aantal BVO verbeterpunten,
 • maak een prioritering,
 • discussieer kort over de te volgen aanpak per verbeterpunt.

Inspiratie nodig?

Op de website Allesoversport.nl vindt u onder het onderwerp Beweegvriendelijke omgeving diverse artikelen: van goede voorbeelden tot interventies.

Stappenplan beweegvriendelijke omgeving

Het ontwikkelen van een beweegvriendelijke omgeving is een werk op zich. De invulling van een beweegvriendelijke omgeving is overal anders, sterk afhankelijk van de lokale context. Op basis van ervaring, kennis uit literatuur en goede voorbeelden heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen het gehele dynamische proces in 10 stappen beschreven.

Ga naar stappenplan beweegvriendelijke omgeving

Terugkoppeling resultaten

We zijn benieuwd welke wijk of buurt u heeft gescand, met welk doel en wat de uitkomst van de scan is geweest. Wat heeft u met deze resultaten gedaan? Is het thema ‘beweegvriendelijke omgeving’ bij u op de agenda gekomen, waarover ging bij u de discussie, heeft u een actieplan gemaakt met BVO verbeter punten? Hoe gaat u dit actieplan uitvoeren?

Als u bereid bent de resultaten met het Kenniscentrum Sport & Bewegen te delen dan horen of lezen we dat heel graag. Neem dan even contact op met adviseur Jeroen Hoyng.

 

Terug naar boven