Instructie

In deze instructie staan de acht stappen van het proces beschreven en op welke wijze je het formulier invult:

Download de BVO-scan (excel)

1. Afgebakend gebied

Kies voor een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een wijk of een buurt. Het ligt voor de hand een gebied te nemen, dat in ontwikkeling is of waarvan bekend is dat bewoners weinig bewegen. Met de BVO-scan kan worden nagegaan of en zo ja, welke omgevingsfactoren aangepakt kunnen worden.

2. Doel van de scan

Bepaal het doel van de scan: gaat het om een snelle inventarisatie, een diepgaande analyse, of wilt u het thema ‘beweegvriendelijke omgeving’ agenderen. Het doel is richtinggevend voor het verwerken van de uitkomsten.

3. Wie vult de scan in?

Bepaal welke mensen en partijen u de BVO-scan laat invullen.

4. Kies een gebruiksvariant

Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er grofweg vier opties:

  1. Bij 1 deelnemer: vul de scan in en interpreteer de resultaten.
  2. Bij minder dan circa tien deelnemers vult ieder de scan eerst individueel in, om de totaalscore en scores per stelling daarna met elkaar te vergelijken en te bediscussiëren. Het excelformulier leent zich heel goed om een gemiddelde score te berekenen van alle deelnemers gezamenlijk.
  3. Bij tien tot vijfentwintig deelnemers kan de scan eerst door groepjes (van 3 personen) worden ingevuld (vertegenwoordigers van verschillende geledingen), waarna een plenaire terugkoppeling en discussie plaatsvindt. Het is ook mogelijk om een gemiddelde score te berekenen van alle deelnemers gezamenlijk. Gebruik hiervoor het excel rekenblad BVO-scan scoremodel.
  4. Bij bevolkingsonderzoek is het verstandig om de vragenlijst te kopiëren in een digitaal onderzoekshulpmiddel (bijv. google-form). Indien je deze vorm kiest dan vervalt stap 5. maar dient u de organisatie van een enquête te organiseren.

5. Kom bij elkaar

Plan een bijeenkomst, nodig betrokkenen hiervoor uit en zorg voor een goede locatie en discussieleider. Richtlijn voor de duur van de bijeenkomst is 2 uur. Dan is er genoeg tijd voor een inleiding, instructie, discussie en prioritering van verbeterpunten.

Overweeg om, voorafgaand aan de bijeenkomst,een gezamenlijke wijkschouw te houden en/of foto’s van sterke en zwakke ruimtelijke wijkkenmerken te nemen. Op die manier ontstaat een gedeeld (visueel) beeld, waarop tijdens de discussiebijeenkomst kan worden teruggegrepen.

6. Vul de scan in

Vul per stelling de waarde (getal) van uw keuze in (of de gezamenlijke keuze van de groep); het formulier berekent de subtotalen en algehele BVO score.

De waarden die u per vraag kunt invullen: 1 tm 7. Deze waarden staan voor:

1 = geheel mee oneens
2 = mee oneens
3 = een beetje mee oneens
4 = neutraal
5 = beetje mee eens
6 = mee eens
7 = geheel mee eens
[blanco] = onbekend

7. Analyse en interpretatie

Analyseer en bediscussieer de resultaten met de gehele groep [zie 4 Interpretatie en analyse van de BVO score] en bepaal met elkaar de belangrijkste verbeterpunten. Indien je de BVO-Scan als bevolkingsonderzoek uitvoert, analyseer je de uitkomsten voorafgaand aan de bijeenkomst en kunt ze dan in een presentatie weergeven.

8. Deel doel van de BVO scan

Wees duidelijk over het doel van de BVO-Scan. Wat wordt er met de resultaten gedaan en wat mogen betrokkenen verwachten? Wees extra zorgvuldig bij het betrekken van burgers, zij verwachten misschien direct actie in hun buurt na deze Scan.

 

Terug naar boven