Gebruik van de BVO-scan

Voor wie is de scan bedoeld?

De BVO-scan is bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van gezonde actieve leefstijl en /of planning en inrichting van openbare ruimte (bijv. omgevingsvisie). Denk aan beleidsmedewerkers van de gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Sport, Recreatie, Gezondheid, Welzijn, etc.

Met deze scan kunt u ook professionals die nog niet betrokken zijn bij gezond sport- en beweeggedrag, maar daarin wel een rol kunnen spelen, betrekken bij dit thema. Als informant kunt u ook wijkbewoners en partners in de wijk, die de situatie ter plekke goed kennen, betrekken. Hoe kijken zij aan tegen de beweegmogelijkheden die de wijk biedt?

Hoe is de BVO-scan opgebouwd?

De eerste variant van de BVO-scan is een beleidsinstrument (excel). Hiermee kun je tot 9 personen/groepjes stellingen laten invullen. Deze variant bestaat uit 50 stellingen over 5 onderdelen, die samen de beweegvriendelijkheid van een wijk of buurt bepalen.

  1. Visie, beleid en samenwerking
  2. Lopen (functioneel + recreatief)
  3. Fietsen (Functioneel + recreatief)
  4. Spelen + actief bewegen (exercise)
  5. Sport
Download de BVO-scan (pdf printversie) Download de BVO-scan (excel)

Met de excel-versie van de BVO-scan worden de scores automatisch berekend.

Er komen zowel fysieke aspecten (Hardware), sociale aspecten (Software) en organisatorische aspecten (Orgware) aan bod in de BVO-scan. Een combinatie van ruimtelijke en sociale maatregelen is cruciaal is: er moeten voldoende goede en veilige voorzieningen en routestructuren aanwezig zijn in de wijk, maar wijkbewoners moeten ook worden gestimuleerd om er gebruik van te maken, bijvoorbeeld door het activiteitenaanbod.

Wat voldoende en goed is kan per wijk verschillen. Het hangt af van de opzet van de wijk en ook van wensen en behoeften van bewoners. Zo vraagt een wijk met veel jeugd om andere sociaal ruimtelijke voorzieningen dan een wijk met veel ouderen. Om die reden werkt de BVO-scan niet met vastgestelde normen. Belangrijker is om in discussie met elkaar te bepalen wat goed gaat en wat beter kan. Ervaring, beleving en beoordeling van betrokkenen staan in de BVO-scan centraal. Daarnaast is het belangrijk om de behoeften en wensen van bewoners te kennen.

Lees ook het artikel: Model BeweegVriendelijke Omgeving (BVO-model)
Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware. De 3 begrippen worden in het artikel toegelicht.

Hoe de BVO-scan gebruiken?

De BVO-scan is op verschillende manieren te gebruiken. De keus is aan u, wat wilt u ermee bereiken?

Checklist

In de meest simpele vorm gebruikt een beleidsmaker de scan als checklist om voor zichzelf te bepalen op welke vlakken de sport- en beweegomgeving verbeterd kan worden. Daarmee kan de uitkomst bijvoorbeeld input geven voor een beleidsnota, wijkontwikkelingsplan of buurtactieplan.

Gespreksleidraad

De BVO-scan leent zich ook goed als instrument om het gesprek aan te gaan over ‘beweegvriendelijke omgeving’ met andere betrokkenen. In discussie met collega’s (van verschillende afdelingen), wijkorganisaties, wijkbewoners en/of raadscommissie ontstaat vaak een breder perspectief en meer genuanceerd beeld. Ieder heeft immers zo zijn eigen ideeën over de beweegvriendelijkheid van een wijk.

Onderzoeksinstrument

De BVO-scan kan als onderzoeksinstrument worden gebruikt. Hiertoe dient u de vragenlijst te kopiëren in een digitaal hulpmiddel (bijv. google-form). Hiermee kunt u de bewoners vragen wat zij vinden van hun wijk.

Door het gebruik van de BVO-scan wordt duidelijk over welke onderdelen van de leefomgeving men het eens is, en waarover verschillend wordt gedacht. En welke aspecten volgens iedereen verbetering behoeven. Door de BVO-scan breder in te zetten, komt het thema ‘beweegvriendelijke omgeving’ breder onder de aandacht.

 

Terug naar boven