Stap 7 Borging

Belang

Borging is belangrijk om:

 • het gezondheidsbevorderende beleid een structurele plek te geven in de organisatie;
 • gezondheidsbeleid te behouden voor de organisatie en niet te laten verdwijnen met bijvoorbeeld het vertrek van een enthousiaste persoon;
 • de activiteiten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij en in te bedden in het dagelijks handelen;
 • dat de aangetoonde effectiviteit van het beleid ook de basis vormt voor de voortzetting en de verankering.

Tips en Tools

BRAVO-beleid staat of valt met systematische aandacht. Borging in de organisatie is essentieel.

 • Sluit aan bij bestaande structuren
  Aansluiting bij bestaande structuren verdient de voorkeur. Neem het (BRAVO) gezondheidsbeleid op als onderdeel van personeelsbeleid, Arbobeleid en bedrijfsvoering. Een goede samenhang zorgt automatisch voor borging.
 • Hoe zorg je nog meer voor borging
  Aandacht van de buitenwereld is ook een effectieve aanvullende manier om het int  erne beleid te verbeteren en te versterken.
 • Erkenning van het BRAVO-beleid trekt externe aandacht en waardering.
  Doordat externe organisaties navraag doen naar de goede praktijk wordt er intern een extra impuls aangegeven. Erkenning door middel van certificering of het behalen van een model of good practise is tevens goed voor het imago van de organisatie.Voorbeelden van certificering, kwaliteits- en erkenningssystemen:

  • Kroon op het werk
   Het Werkgeversforum Kroon op het Werk ondersteunt bedrijven en instellingen om gezondheidsmanagement te integreren in hun bedrijfscultuur. De Kroon op het Werkprijs is voor organisaties met een voorbeeldig gezondheidsmanagement;
  • iHMQ auditering en certificering
   Het iHMQ-model geeft de relatie weer tussen leiderschap, werknemersverantwoordelijkheid en resultaten
   Gezondheidsbeleid. De audit geeft aangrijpingspunten voor procesverbetering. Het certificaat ‘Model of
   Good Practise’ krijgt een organisatie toebedeeld wanneer het een voorbeeldfunctie heeft;
  • Iip certificering
   Investor in People (Iip) heeft tot doel om de ontwikkeling van medewerkers en doelen van de organisatie met elkaar te verenigen. Organisatie kunnen dingen naar de Great Place to Worknominatie.
 • Invulling op individueel medewerkersniveau

  • Voor de borging op individueel medewerkersniveau kan aandacht voor een gezonde leefstijl een vast onderwerp zijn tijdens een functioneringsgesprek of persoonlijk ontwikkelingsplan. Vraag de werknemer op welke manier de organisatie hem of haar op weg kan helpen naar een gezonde leefstijl.
  • Zorg verder dat iedere nieuwe medewerker een informatiepakket ontvangt over het BRAVO-/gezondheidsbeleid binnen uw organisatie.
 • Blijf de behoefte en wensen van de medewerkers peilen
  Herhaal stap 3 eens in de zoveel tijd.
 • Laat het peilen van behoeften aansluiten bij de RI&E of lopend medewerkerstevredenheidsonderzoek.
  Wellicht komen er nieuwe prioriteiten naar voren die opgenomen kunnen worden in een nieuw plan van aanpak. Zo blijft er aandacht voor het onderwerp.