Stap 6 Evaluatie

Belang

Een evaluatie geeft een opsomming van de resultaten van één of meerdere activiteiten. Daarnaast kan een evaluatie medewerkers enthousiast maken waardoor meer draagvlak gecreëerd wordt.

Evalueren is belangrijk om:

 • na te gaan of de vooraf gestelde doelen behaald worden;
 • te meten of de geplande activiteiten het gewenste effect hebben;
 • te meten of er voldoende deelname is aan de activiteiten;
 • bij te sturen daar waar dingen niet goed gaan;
 • succesvolle activiteiten te verlengen en minder succesvolle activiteiten te staken of te veranderen;
 • verantwoording af leggen aan het management en werknemers over de zin en effectiviteit van het beleid.

Tips en Tools

 • Evalueer de activiteiten
  Iedere stap kan geëvalueerd worden. Het opzetten en verankeren van BRAVO-beleid is een continu proces. Om scherp te blijven is het belangrijk om zowel het proces, de activiteiten en de resultaten te evalueren.Aspecten die tijdens de evaluatie aan bod komen zijn:

  • proces: wat is er gedaan;
  • structuren: hoe was het georganiseerd;
  • middelen: was er voldoende budget en materiaal beschikbaar;
  • mensen: hoe hoog was het percentage deelnemers bij een activiteit;
  • doelmatigheid: is en wordt het oorspronkelijke doel nagestreefd en is bijstelling nodig;
  • effecten: wat zijn de meetbare effecten?
 • Lift mee op andere evalueermomenten
  Er zijn meerdere mogelijkheden om een goede evaluatie uit te voeren. Naast een losse evaluatie van het BRAVO-project, kunt u de evaluatie ook meenemen in bestaande onderzoeken zoals PAGO, RI&E of medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Terugkoppeling resultaten evaluatie
  Koppel de resultaten van de evaluatie terug aan alle medewerkers. Zo houdt u ze betrokken en op de hoogte van veranderingen in het BRAVO project.