Stap 5 Actie

Na het opstellen van de plannen is het tijd om over te gaan tot actie. Om ook medewerkers aan te zetten tot actie is het belangrijk om hen de voordelen van gezondheidsbeleid te laten inzien.

Acties zijn belangrijk om:

 • iedereen mee te laten doen aan verschillende activiteiten;
 • informatie te geven over een gezonde leefstijl en vaardigheden aan te leren zodat werknemers hun gedrag kunnen aanpassen;
 • te laten zien dat bewegen op en rond het werk gezond, leuk en prettig is;
 • met concrete activiteiten aandacht te krijgen voor het achterliggende gezondheidsbeleid;
 • iedereen in het bedrijf in gesprek te krijgen over gezondheidsbevordering op de werkvloer.

Tips en tools

Hoe zorg je voor gedragsverandering?

Naast het geven van adviezen of instructies (wat kan ik precies doen?) en het veranderen van de omgeving, indien mogelijk, (het wordt me gemakkelijk gemaakt) is het belangrijk dat de werknemer verandert naar ‘gezond’ denken en handelen (hoe werkt het en wat wil ik eigenlijk zelf).

Er zijn drie voorwaarden voor verandering:

 1. iemand wil veranderen
 2. iemand gelooft dat hij kan veranderen
 3. iemand geef prioriteit aan de verandering

Vaak weten mensen wel dat je van bewegen fitter wordt en dat groenten gezond zijn. De vraag echter is of ze weten hoe ze het nieuwe gedrag in de praktijk aan kunnen passen en of men zich aangesproken voelt. Mensen kunnen en willen veranderen als ze het belang ervan inzien en het gevoel hebben dat ze er zelf iets aan kunnen doen.

Voor een blijvende gedragsverandering is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de verandering blijft liggen bij de persoon die verandert. Zolang een bedrijfsarts of bijvoorbeeld leidinggevende zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat, hoeft de medewerker niets te doen. De kijkt naar de professional voor instructies en geeft hem de schuld als het niet werkt.

De verantwoordelijkheid bij de medewerker leggen, betekent niet dat de leidinggevende/professional zich afzijdig houdt. Integendeel. De professional is een bondgenoot, die in een goede sfeer vragen stelt en meedenkt en die de ander het beste gunt.

Op www.allesoversport.nl vindt u diverse artikelen over beweeggedrag veranderen of lees deze handout van Vision over motivatie en gedragsverandering…

Bron: Toolkit ‘Werken aan gezonde medewerkers’ voor werkgevers, Visiom, 2009

Blijven communiceren

Tussentijdse informatie over het verloop van de activiteiten en resultaten is van belang om het moreel hoog te houden. Blijf communiceren, bijvoorbeeld door een vaste rubriek ‘gezondheid en welzijn’ in het huisblad en plaats hierin de succesverhalen.

Tips voor communicatie naar de werknemer:

 • bedenk welke doelgroep je wilt bereiken en weet waar zij gevoelig voor zijn. Een bouwvakker spreek je anders aan dan een secretaresse
 • weet wie er in hun ogen mee moeten om de plannen te laten slagen.
 • weet waar je hen mee van dienst kan zijn, vanuit hun positie gezien.

Lees hier voorbeelden voor slogans….

Hoe motiveer je medewerkers?

5 tips voor het motiveren van medewerkers:

 1. Drie factoren
  Er zijn drie voorwaarden voor gedragsverandering. Zorg dat die alle drie aandacht krijgen in het beleid en de interventies die je kiest:

  • de medewerker moet willen (het resultaat willen en willen doen wat nodig is)
  • de medewerker moet het gevoel hebben dat hij kan veranderen
  • de medewerker moet nu prioriteit geven aan het onderwerp
 2. Voorkom falen (in het openbaar)
  Niemand wil tekortschieten in de ogen van zijn collega’s of zijn baas. Doe dit dus liever niet:

  • medewerkers in het openbaar aanspreken op de tekortkomingen in hun leefstijl aankondigen dat de resultaten (bijvoorbeeld van een afslankpoging) worden gevolgd
 3. Houd het veilig
  Uit angst voor falen of teleurstelling, zullen medewerkers afhoudend zijn als je activiteiten aankondigt voor het afleren van ongezond gedrag zoals roken, ongezond eten of te weinig bewegen. Twee oplossingen:

  • Kies een andere insteek: ‘we bieden kansen om lekker in je vel te zitten – dit wil je niet missen’ of ‘we willen je helpen om van het roken af te komen’.
  • Bied veel privacy, bijvoorbeeld individueel aanmelden bij een extern persoon of instantie, persoonlijke begeleiding en anonieme deelname.
 4. Benadruk privacy
  Gezondheid is privacygevoelig. Benadruk dat gezondheidsinformatie van de medewerker alleen bekend is bij de medewerker zelf. Het management krijgt geanominiseerde groepsrapportages, waaruit individuele gegevens niet afgeleid kunnen worden.
 5. Beloning
  • Geef ‘nooit’ straf bij slecht gedrag, maar beloon wat positief is. Beloon bijvoorbeeld de mensen die weinig ziektedagen hebben, die tijdig pauze houden of die een gezond product kopen in het bedrijfsrestaurant.
  • Stel de beloning niet alleen beschikbaar aan mensen die gezonder worden, maar ook aan degenen die al gezond waren!

Bron: Toolkit ‘Werken aan gezonde medewerkers’ voor werkgevers, Visiom, 2009

Spreid activiteiten uit over een langere periode

 • Implementeren kost tijd. Medewerkers willen vaak niet overdonderd worden met een hoeveelheid aan activiteiten. Een maandelijkse activiteit of één per seizoen is al meer dan genoeg.
 • Laat enthousiaste medewerkers meewerken aan een te organiseren actie en wanneer medewerkers tussentijds met initiatieven komen, laat het dan door henzelf organiseren.

Zorg voor een flitsende start

Zorg voor een flitsende start om BRAVO-beleid onder de aandacht te brengen. Laat bijvoorbeeld de directeur of een bekende sporter de aftrap geven. Organiseer in de eerste week een groot evenement om het programma voor de komende periode aan te kondigen. Zo weet iedereen dat de BRAVO campagne gestart is.

Practice what you preach

Laat bestuur, management en leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld doet volgen. Door de top van het bedrijf deel te laten nemen aan BRAVO-activiteiten laat de organisatie het belang ervan zien. Werknemers worden gestimuleerd om mee te doen want leiders zijn vaak een inspiratiebron.

Artikelen en Links

 • Brochure aanjagers
  Kenniscentrum Sport & Bewegen (voorheen NISB) heeft voor u een brochure “aanjagers” ontwikkeld waarin weergegeven wordt hoe collega’s elkaar kunnen motiveren tot actie over te gaan.
 • Brochure vitale werknemer
  In de pilot De Vitale werknemer zijn zeven organisaties begeleid in hun gezondheidsbeleid. Dit beleid had bewegen als vertrekpunt. De ervaringen van deze organisaties met gezondheidsbeleid leest u in de diverse stappen en kunt u de brochure Best Practices doornemen.
 • ENWHP
  Het European network for Workplace Health Promotion (ENWHP) richt zich op gezond ondernemen. TNO Kwaliteit van Leven is het ENWHP coördinatiepunt in Nederland
 • Werkgeversforum Kroon op het werk
  Het Werkgeversforum Kroon op het werk bestaat uit een groeiend aantal bedrijven en poortwachtercentra die intensief bezig zijn met hun gezondheidsmanagement en mobiliteit op de arbeidsmarkt
 • Investors in People Nederland
  In Nederland zijn zo’n 300 organisaties in de praktijk bezig met Investors in People (IiP). IiP is een praktisch en continu verbeterproces gericht op een effectievere bedrijfsvoering. Inzet en betrokkenheid van medewerkers zijn daarbij de motor. IiP helpt ambities en doelen van organisatie en medewerkers op elkaar af te stemmen. IiPNL is de licentiehouder van IiP in Nederland

FAQ

 • Welke activiteiten kunnen georganiseerd worden met een beperkt budget?
  Het organiseren van BRAVO-activiteiten hoeft niet veel geld te kosten. Er zijn voldoende mogelijkheden die weinig of geen geld kosten, terwijl ze wel veel kunnen opleveren. Voorbeelden van goedkope beweegactiviteiten zijn o.a. lunchwandelen, fietsen van en naar het werk, traplopen, of het verplaatsen van printers, koffie-automaten en papierbakken naar een centraal punt.
  Belangrijk is een goede keuze te maken die aansluit op de behoefte en wensen van uw bedrijf en uw werknemers. Denk ook aan de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling van de overheid.
 • Hoeveel activiteiten kun je het best organiseren?
  Vul niet het hele jaar met verschillende activiteiten. Kenniscentrum Sport & Bewegen raadt aan om iedere 3-4 maanden een thema uit te lichten en hier iedere maand een activiteit in te laten plaatsvinden. Geef alle geplande activiteiten weer in bijvoorbeeld een poster of op het intranet, zodat het voor alle werknemers zichtbaar is.
 • Kunnen thema’s en activiteiten herhaald worden?
  Ja, het is juist goed om thema’s en activiteiten te herhalen. Bewustwording en daarbij behorende gedragsverandering gebeurt in fasen. Als werknemers de eerste keer een activiteit hebben gemist, kunnen ze in een tweede ronde misschien wel meedoen. Leg verbanden tussen de verschillende BRAVO-thema’s. Activiteiten kunt u, door ze in een nieuw jasje te stoppen, prima herhalen.