Stap 3 Behoefteanalyse

Een behoefteanalyse stelt de persoonlijke behoefte van medewerkers vast. Wilt u voor het BRAVO-beleid de medewerkers betrekken en draagvlak blijven houden, dan is het van belang inzicht te krijgen in hun behoeften en wensen.

Belang

Behoeften en wensen in kaart brengen is belangrijk:

 • omdat iedere organisatie uniek is en daardoor andere behoeften en wensen heeft;
 • om medewerkers bij het ontwikkelen van het gezondheidsbeleid te betrekken;
 • om het interne draagvlak te vergroten;
 • om een goed aansluitend aanbod te creëren voor zowel de organisatie als haar medewerkers;
 • om mogelijke kansen en knelpunten in kaart te brengen;
 • om de organisatie en haar medewerkers bewust te laten worden dat het onderwerp op de agenda staat.

Tips en tools

 • Betrek de medewerkers bij het opzetten van BRAVO-beleid
  Door medewerkers te betrekken bij het opzetten van BRAVO-beleid voelt het personeel zich betrokken en is de kans groter dat ze deelnemen aan de activiteiten. Voeg ook in de behoefte analyse een vraag toe wat de medewerkers verder voor ideeën hebben voor het stimuleren van gezondheid op of via het werk en of zij daarin een rol willen spelen.
 • Maak gebruik van bestaande instrumenten voor de behoefteanalyse
  Maak gebruik van bestaande instrumenten voor het in kaart brengen van behoeften en wensen. Koppel bijvoorbeeld een aantal vragen aan de RI&E, PAGO, PMO of medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Vragenlijsten voor het meten van behoeften en wensen
  Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft voor u verschillende producten om de behoeften en wensen van uw organisatie inzichtelijk te maken:

* let erop dat u vanwege de privacy wet geen persoonlijke resultaten mag inzien. Dit is wel mogelijk op organisatie/afdeling niveau, waarbij de resultaten niet te herleiden zijn naar een persoon. Ga uit van een groep van minimaal 15 personen. Door een extern bureau te betrekken, die de resultaten beheert, voorkomt u mogelijk narigheid.

Artikelen en links

FAQ

 • Hoe brengen wij de behoeften en wensen in kaart zonder vragenlijst te sturen?
  Het is voor het creëren en behouden van draagvlak belangrijk dat u weet waar uw werknemers behoefte aan hebben. Voor kleine bedrijven volstaat een rondvraag op de afdeling. Bij grotere bedrijven kunnen deze vragen gekoppeld worden aan bestaande vragenlijsten zoals de RI&E, PAGO, PMO of medewerkerstevredenheidsonderzoek.
  Het houden van brainstormsessies of focusgroepgesprekken met een aantal werknemers behoort ook tot de mogelijkheid. Hierbij is het belangrijk dat u mensen vraagt uit verschillende geledingen binnen uw organisatie.
  Uiteindelijk is het doel dat de op te starten activiteiten passen bij de wensen en behoeften van de medewerkers.
 • Is het nodig om de behoeften en wensen van iedere medewerkers te realiseren?
  Door het in kaart brengen van de behoeften en wensen krijgt u inzicht in wat de medewerker aanspreekt. Aan sommige BRAVO-activiteiten hebben meerdere mensen behoefte, aan andere maar enkelen. Belangrijk is dat u meerdere activiteiten aanbiedt, zodat er voor ieder wat wils is.
  Dit betekent niet dat alle wensen gerealiseerd hoeven te worden. Communiceer dit wel naar de medewerkers. Wanneer een kleine groep bijvoorbeeld wil gaan dansen, laat hen deze activiteit dan zelf organiseren en stel een minimaal aantal deelnemers vast.
  Zo faciliteert u, maar geeft u de organisatie wel uit handen.