Stap 1 Draagvlak

Een succesvolle BRAVO-aanpak wordt door het hele bedrijf ondersteund. Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring hebt voor plannen die je wil gaan uitvoeren.

Belang van draagvlak

Draagvlak creëren is belangrijk om:

 • alle neuzen dezelfde kant op te krijgen;
 • ervoor te  zorgen dat mensen zich gehoord voelen;
 • een plan of verandering succesvol te vertalen naar structureel BRAVO-beleid;
 • een meerjarenplan te maken waar mensen en middelen voor worden vrijgemaakt.

Een succesvol BRAVO-beleid wordt ondersteund door de hele organisatie, van directie tot medewerker. Draagvlak creëren kan op verschillende manier:

 • door nut, noodzaak en gezamenlijke winst aan de directie en het management te presenteren;
 • door rekening te houden met belangen en motivatie van het bedrijf en de werknemers. Leg hen het plan voor en vraag om feedback. Zo voelen alle partijen zich gehoord en betrokken;
 • door het betrekken van directie, management en medewerkers bij de uitvoering. Zo worden alle partijen medeverantwoordelijk voor de gekozen aanpak;
 • door de gehele onderneming op de hoogte te houden (informatie verspreiden) over de voortgang;
 • door het beleid als een vast punt op de agenda te zetten.

Tips en tools

 • Meeliften op bestaand beleid
  Meeliften op een bestaand beleid zorgt voor meer continuïteit en inbedding. Te denken valt aan de koppeling gezondheidsbeleid met arbo-, veiligheid-, verzuim-, kwaliteit-, personeels- en/of milieubeleid.
 • Weten hoe de organisatie er voor staat
  Weten hoe de organisatie ervoor staat is belangrijk bij het creëren van draagvlak. Dit is de basis waarop men doelen formuleert. Nagaan hoe het zit met BRAVO binnen het bedrijf zorgt ervoor dat de sterke en zwakke punten van de huidige organisatie benoemd worden. Hierbij is het belangrijk dat u meet wat de organisatie wil weten. Tevens is de 0-meting de meetlat waar u achteraf de resultaten mee meet.
 • Commitment bij leiding is van belang
  Commitment vanuit de leiding/directie is van belang wanneer een organisatie zich wil onderscheiden als gezonde werkgever. De directie/het management schept voorwaarden in tijd en geld en heeft een voorbeeldfunctie.
 • Gezondheid is van iedereen
  Gezondheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van het management. Medewerkers hebben een wettelijke (arbeidscontract) en sociale verplichting om goed voor zichzelf en collega’s te zorgen.
 • Company Check
  Met de BRAVO Company check krijgt u inzicht in de stand van zaken in uw bedrijf ten aanzien van de 5 leefstijl factoren. Deze leefstijl factoren zijn: voldoende Bewegen, niet Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning, oftewel BRAVO. Door het invullen van deze BRAVO Company check krijgt u in beeld welke leefstijl factoren al voldoende aandacht krijgen en voor welke thema’s nog aandacht nodig is.
  De BRAVO Company check is ontwikkeld in samenwerking met het Trimbos Instituut, het Voedingscentrum, Stivoro en het Fonds Psychische Gezondheid.
 • Brochure voor het creëren van draagvlak
  Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft in samenwerking met het Diabetesfonds een brochure ontwikkeld over hoe ‘Investeren in bewegen op de werkvloer loont‘.
 • Concrete presentatie voor het creëren van draagvlak
  Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft voor u een standaard presentatie, bedoeld voor het management, om draagvlak te creëren voor het opzetten van BRAVO-beleid binnen uw organisatie.
 • Concreet product voor invulling projectovereenkomst
  Hier vindt u een blanco projectovereenkomst die helpt om het kader en de randvoorwaarden van het BRAVO-project duidelijk neer te zetten.

Artikelen en links