Ondersteuning door de buurtsportcoach

Vrijwel elke gemeente heeft door de rijksoverheid (voor 40%) gesubsidieerde buurtsportcoaches; gemiddeld 1 per 5.000 inwoners. Deze buurtsportcoaches werken voor verschillende doelgroepen en hebben verschillende rollen. De rollen die buurtsportcoaches kunnen pakken zijn:

  • Doorverwijzer: mensen begeleiden die van hun huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fysio- of oefentherapeut het advies krijgen om (meer) te bewegen
  • Organisator: organiseren van en ondersteunen bij activiteiten van en voor sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsorganisaties
  • Makelaar: organisaties en mensen met elkaar in contact brengen

Met name buurtsportcoaches die zorg met sport en bewegen verbinden of zich richten op ouderen of mensen met een beperking kunnen voor jou relevant zijn. Vaak hebben deze mensen een achtergrond in de sport, zorg of aanverwant gebied. Wil je concrete tips over hoe je samen kan werken met een buurtsportcoach? Bekijk dan hier de tipkaart ‘Samenwerken met de sport- en beweegsector: hoe pak je dit aan als zorgverlener?’.