Passief bewegen

Welkom bij de beweegmodule ‘Passief bewegen’, onderdeel van de Beweeggids voor ouderen met dementie. Meer bewegen is positief voor ouderen met dementie. Maar wat als beperkingen zo ernstig zijn dat ze niet meer voldoende kunnen bewegen? Erik Scherder vertelt wat de meerwaarde van passief bewegen kan zijn.

Vita Motion
Vita Motion voor passief bewegen

De vormen van passief bewegen die in dit onderzoek zijn toegepast zijn:

  • Therapeutic Motion Simulation: op het scherm worden beelden vertoond van verschillende activiteiten (bijvoorbeeld paardrijden, motorrijden en duiken). Door de bijpassende geluiden en muziek krijgt de deelnemer het gevoel dat hij/zij de activiteit zelf uitvoert.
  • Whole Body Vibration: door op een bewegend platform (met milde trillingen) te zitten. Het scherm geeft hierbij een stationair beeld.
  • Een combinatie van de bovenstaande vormen.

De duur van de passief bewegen sessies varieert van 4 minuten tot 12 minuten.

Passief bewegen voor een actiever brein bij dementie

Passief bewegen met een beweegplatform kan voor ouderen met dementie een goed en betaalbaar alternatief zijn. Groningse onderzoekers bestuderen de effecten van drie verschillende vormen van passief bewegen bij ouderen met dementie die in (woon)zorginstellingen verblijven. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het nationale onderzoeksprogramma Deltaplan Dementie.

Kwaliteit van leven en dagelijks functioneren zijn de belangrijkste uitkomsten waar de onderzoekers naar gekeken hebben. Daarnaast hebben ze gekeken naar effecten op cognitief en fysiek functioneren, zorgbehoefte en ervaren belasting voor zowel de eerste verzorgende als de mantelzorger. In de projectbeschrijving Passief bewegen voor een actieve brein bij dementie kun je meer lezen over dit project en in het proefschrift kun je de uitkomsten van het onderzoek lezen (grotendeels Engelstalig).

Enkele resultaten uit dit onderzoek:

    • Bij Therapeutic Motion Simulation (TMS) kunnen deelnemers kiezen voor ‘activiteiten’ die zij het leukst vinden. Bij gewoon bewegen is het belangrijk dat iemand iets kan doen wat hij leuk vindt om het langer vol te kunnen houden. Het lijkt dus een voordeel dat TMS afgestemd kan worden op de voorkeur van de deelnemers.
    • Voor alle drie toegepaste passief beweeg-vormen geldt dat de beelden veel herinneringen en gespreksstof bij de deelnemers oproepen, wat zowel het personeel van de instelling als de naasten van de deelnemers erg waardeerden.