Waarom Beweegmomentjes inlassen?

Het inlassen van Beweegmomentjes in het werk is een advies voor werknemers die tijdens hun werk langdurig zitten. Dit advies is gebaseerd op onderzoek en loopt vooruit op een algemene richtlijn over zittend werk.

Wat zijn Beweegmomentjes? Staand telefoneren bijvoorbeeld, of naar een collega lopen in plaats van hem of haar te mailen. De trap nemen in plaats van de lift, staand of wandelend lunchen in plaats van zittend of gaan staan als een collega aan je bureau komt om even te overleggen. Zo werk je zelfs tijdens je werk aan je eigen gezondheid!

Waarom Beweegmomentjes?

Waarom komt er nu nog een advies bij? Ben ik niet goed bezig als ik buiten mijn werk om voldoende sport en beweeg? Sinds september 2017 is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen vervangen door de beweegrichtlijnen.

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als volgt:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten.

Minder zitten

Een opvallende toevoeging aan de richtlijnen is het nieuwe advies om zitgedrag te verminderen. Omdat er nog relatief weinig onderzoek is naar het effect van zitgedrag op de gezondheid, is dit advies kwalitatief: het is niet uitgedrukt in cijfers en uren, maar simpelweg als ‘minder’.

Het belangrijkste om te weten, is dat veel zitten, zeker voor mensen die weinig actief zijn, samen lijkt te hangen met een hoger risico op vroeg overlijden (aan hart- en vaatziekten). Hoe meer je beweegt, hoe minder sterk dit negatieve effect is. Maar alleen als je echt beduidend meer beweegt dan de richtlijnen aangeven, is het effect van veel zitten verwaarloosbaar.

In 2000 heeft onderzoek uitgewezen dat langdurig zitten een risico op gezondheidsklachten is, náást te weinig sporten en bewegen. En dat dit risico ook aanwezig is bij mensen die voldoende sporten en bewegen. Dus sporten en bewegen in de vrije tijd of op de fiets naar het werk kan langdurig zitten tijdens het werk niet compenseren!

Daarom komt er nog een advies bij, namelijk om gedurende de dag niet te lang te zitten en om het stilzitten regelmatig te onderbreken met zogenaamde Beweegmomentjes. En om antwoord te geven op uw vraag: ja, je bent absoluut goed bezig als je buiten je werk voldoende sport en beweegt zoals de beweegrichtlijn adviseert. Maar … als je een zittend beroep hebt, dan doe je er goed aan om ook tijdens jouw werk voor voldoende beweging te zorgen.

Lees meer over beweegrichtlijnen en het zitgedrag van Nederland op Allesoversport.nl:

beweegrichtlijnen in beeld