Beweegmomentjes in het werk

Tijdens werk, werken aan gezondheid

Dit zijn een paar voorbeelden van beweegmomentjes die eenvoudig in het werk te integreren zijn:

  • Staand telefoneren
  • Naar een collega lopen in plaats van mailen
  • De trap nemen in plaats van de lift
  • Staand of wandelend lunchen
  • Gaan staan als een collega aan het bureau komt voor kort overleg

Het inlassen van Beweegmomentjes in het werk is een advies voor werknemers die tijdens hun werk langdurig zitten.

De boodschap:

iedereen die door de dag heen regelmatig langer dan een half uur achter elkaar zit, is gebaat bij het inlassen van Beweegmomentjes.

 

Vuistregel om langdurig zitten te onderbreken

Uit de eerste studies komt een voorlopige vuistregel:

onderbreek het zitten één keer per half uur voor minimaal twee minuten.

Het belangrijkste daarbij is opstaan en de benen in actie brengen. Onderbreek het zitten twee of drie keer per uur voor minimaal twee minuten. Het belangrijkste daarbij is opstaan en de benen in actie brengen.