Beleidsanalyse

In de gemeentelijke beleidscyclus en voorafgaand aan (nieuwe) beleidsontwikkeling is het nuttig om te reflecteren op het huidige beleid. De beleidsanalyse geeft inzicht in het huidige beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt? Daarnaast staan in de rapportage landelijke resultaten (ter vergelijking) en tips.

Hoe werkt de beleidsanalysetool?


Startpunt is het invullen van de vragen in de digitale Beleidsanalysetool. Naast het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

Vervolgens ontvang je een rapportage die de lijn van de beleidscyclus volgt: agendavorming, beleidsontwikkeling, beleidsbepaling en -uitvoering. Het rapport helpt om binnen de gemeente, gezamenlijk, vanuit een gedeelde basis, in gesprek te gaan en gericht aan de slag te gaan met de ontwikkeling van (toekomstig) sportbeleid of het bijstellen van bestaand beleid en uitvoering. In de rapportage vindt een benchmark plaats met landelijke uitkomsten vanuit de Monitor Lokaal Sportbeleid van het Mulier Instituut (Hoekman en Van der Maat, 2017).